لوازم مجاز و غیر مجاز در هواپیما

لوازم مجاز برای مسافر در هواپیما

در زیر لوازمی مجاز یا غیر مجاز کهیک مسافردرپروازهای بین المللی می تواندبا خودبه داخل کابین ببرد آمده است.در صورتی که لوازمی غیر مجاز همراه خود داشته باشید باید آن ها را دور ریخته و در بعضی موارد ممکن است برای مسافر مشکلات امنیتی به همراه داشته باشد.

گالری تصاویر

ورود به اکانت کاربری

برای اطلاع از آفرهای ما عضو شوید