فرم ارزیابی

نام :
نام خانوادگی:
شماره تماس:
۱- سابقه سفرهای ۱۰ سال گذشته خود را عنوان کنید :
  • تعداد سفرهای آسیایی
  • تعداد سفرهای به اتحادیه اروپا
  • تعداد سفرهای حوزه شنگن
  • تعداد ویزاهای امریکا , انگلیس , استرالیا
  • تعداد ویزاهای کشورهای برزیل ، آفریقای جنوبی , مراکش
۲- آیا سابقه رجکتی از کانادا دارید ؟
۳- آیا قبلا برای اقامت کانادا اقدام کرده اید ؟
۴- وضعیت تاهل خود را بیان نمایید :
۵- سن :
۶- مدارک شغلی شما چیست ؟
۷- مانده حساب شما
۸- آیا سند ملکی دارید ؟
۹- آیا دعوتنامه دارید ؟
لطفا قبلا از ارسال فرم دوباره آن را بازبینی کنید

ورود به اکانت کاربری

برای اطلاع از آفرهای ما عضو شوید